PANITIA MPED

January 21, 2009

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 2009

Filed under: Uncategorized — yiawboong @ 8:38 am

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2009

SUBJEK : Menservis Peralatan Elektrik Domestik

Tingkatan 4

 

MINGGU PENGAJARAN 

TAJUK PENGAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Strategi Pengajaran dan pembelajaran

 

 

Tarikh :

05 Jan 2009-

18 Jan 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MODUL 1

 

 

1.0 Pengenalan Kepada Matapelajaran Menservis Peralatan Elektrik Domestik

 

 1. Perkembangan Teknologi Semasa

Dalam Peralatan Elektrik Domestik

 

 1. Prospek kerjaya

 

 1. Peraturan keselamatan kerja elektrik

 

 1. Peraturan, undang-undang, etika dan budaya kerja.

 

 1. Kepentingan Prosedur Kerja


 

 

 

 • Lawatan Industri, Tayangan Video, Melayari internet untuk mendapatkan maklumat produk terkini

 

 • Mengenalpasti dan menyedari keperluan tenaga mahir dalam bidang elektrik domestik

 

 • Merujuk daftar kerjaya dalam ” Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia” terbitan jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Sumber Manusia .

 

 • Tunjuk cara cara penggunaan alatan keselamatan
  • Pelajar mengkaji dan membincang peraturan bengkel, akta-akta dan undang-undang.
  • Pelajar mengkaji dan membincang standard kualiti minimum sebagai seorang pekarja.
  • Pelajar membincangkan peraturan keselamatan menggunakan bekalan utama
  • Pelajar tahu mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik domestik.

 

 • Perbincangan mengenai akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekarja, contoh : Akta pekerjaan 1955, akta kumpulan simpanan pekerja 1991 dan akta keselamatan sosial pekerja 1969.

 

 • Menghayati etika kerja dan mematuhi jadual tugasan dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan.

 

 • Guru memberi helaian tugasan dan menetapkan masa untuk pelajar
 • menyiapkan tugasan yang diberi.

 

 

 

 

 

 


 

 

:

Pelajar merancang, melaksana dan melaporkan lawatan yang dicadangkan

 

Kuliah, Perbincangan , kerja kumpulan dan penyelesaian masalah.

 

Sumber:

Carta organisasi, alat tangan, rajah, jadual .

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, kerajinan dan patriotisme.

 

Menu Sampingan:

Melawat tempat kerja yang berkaitan. 

 

 

 

Tarikh:

20 Jan 2009 hingga 1 Feb 2009

 

 

 

 

 

 

(2 Feb- 10 Feb)

 

 

11 Feb- 15 Feb

 

 

 


 

 

Modul 2

 

Peralatan Ujian

 

Unit 2.1 Pena Ujian

 

 

Unit 2.2 Meter Pelbagai

 • Julat dan skala
 • Pengukuran
 • Langkah keselamatan

 


CUTI TAHUN BARU CINA

 

 

Unit 2.3 Meter pengujian tebatan

 • Julat dan skala
 • Pengujian
 • Langkah keselamatan

 

Pentaksiran Modul 2.

Ujian Topikal

 

 

Menggunakan kaedah yang betul untuk mengesan dan menguji Arus AC dan DC.

 

 • Pena Ujian
  • Mengesan Kehadiran Arus AC pada talian AU 240V

   

 • Meter Pelbagai
  • Tunjuk cara menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan DC, AC , arus dan rintangan.
  • Merekod hasil pengukuran

   

   

 • Meter Penguji Tebatan
  • Tunjuk cara menggunakan meter tebatan
  • Latihan Pengujian

   


   

 

 

Kuliah, perbincangan, demonstrasi, amali, Kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

ABM:

Alat Tangan, alat pengukuran dan pengujian

 

* Penal Ujian

* Meter Pelbagai

* Penguji Tebatan

 

Evident Proses:

Pelajar boleh menggunakan Pena Ujian, Meter Pelbagai dan Meter Penguji Tebatan dengan betul

 

Nilai:

Kerjasama, mematuhi arahan,kerajinan dan Penelitian.

 

 

MODUL 3

 

KOMPONEN ASAS ELEKTRIK

 

Unit 3.1 Peringtang

 

Unit 3.2 Pemuat

 

Unit 3.3 Gegelung dan Pengubah

 

Ujian Topikal

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

 

Unit 3.4 Fius

 

Unit 3.5 Diod

 

Unit 3.6 Transistor

 

Unit 3.7 Geganti

 

 

Pentaksiran Modul 3 & Ujian Topikal

 


 

 

Mengumpul dan menyusun maklumat dan membincangkan :

 

 

 • Fungsi, kendalian, penggunaan dan pengujian komponen asas elektrik sperti perintang, pemuat, fius, diod, gegelung, alat pengubah, transistor dan geganti.

 

 • Menyambung beberapa perintang untuk mendapat nilai rintangan yang dikehendaki.

 

 • Membaca kod warna perintang dan menyatakan nilai perintang berdasarkan kod warna

 

 • Mengukur nilai komponen

 

 • Mengenal pasti penggunaan komponen

 

 • Menguji kerosakan komponen

 

 

 

 

 


 

 

Strategik Pengajaran dan pembelajaran

 

Kuliah, perbincangan, demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

ABM:

Komponen aktif dan pasif, carta dan alat menguji.

 

Evident Proses:

Pelajar boleh menunjukan kemahiran mengikut kriteria dalam borang penskoran individu.

 

Nilai :

Kerjasama, mematuhi arahan kerajinan, mengamalkan keselamatan, bertanggungjawab. 

 

 

 

MODUL 4

 

LITAR BEKALAN KUASA

 

 

 

Unit 4.1 Bekalan Kuasa AC

 

 

 

 

Unit 4.2 Bekalan Kuasa DC

 

 

 

 

Pentaksiran Modul 4 & Peperiksaan Semester 2

 

 

 

 

 

 

 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 

 

Mengumpul dan menyusun maklumat dan membincangkan :

 

 

 • Menentukan fasa litar bekalan utama AC
 • Menyambung bekalan kuasa dengan betul
 • Menentukan 3 punca tamatan
 • Melakukan ujian keterusan
 • Melakukan ujian kefungsian

 

 

Projek : Kord Penyambungan Tambahan

 

 • Mengenal pasti sumber bekalan kuasa arus terus (DC)
 • Menentukan litar bekalan kuasa DC
 • Menbezakan antara bekalan kuasa AC dan DC
 • Membuat penyambungan bekalan kuasa DC dengan betul
 • Menentukan punca tamatan dalam litar bekalan kuasa DC
 • Melakukan ujian kekutuban, keterusan dan kefungsian projek
 • Mengamalkan langkah keselamatan diri dan peralatan.

 

Projek : Litar Bekalan Kuasa DC

 

Strategi pengajaran dan pembelajaran:

 

Kuliah, Perbincangan, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah.

 

ABM:

 

Bekalan kuasa AU dan AT dan rajah yang bersesuaian.

 

Evident Produk.

 

1. projek extension cord

 

2. projek Litar Bekalan Kuasa DC.

 

Nilai :

 

Kerjasama, Mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan dan bertanggungjawab

 

 

MODUL 5

 

SISTEM KAWALAN

 

Unit 5.1 Sistem Kawalan Manual

 

 

 

 

 

Unit 5.2 Sistem Kawalan Automatik

.

 

 

 

Pentaksiran Modul 4 & Ujian Topikal

 


 

 

 

Mengumpul dan menyusun maklumat dan membincangkan

 

Mengenalpasti dan kendalian sistem kawalan berikut:

 

Kawalan Manual

 1. Menentukan binaan suis kawalan manual jenis togol dan tekan
 2. Menentukan jenis suis berasaskan fungsinya
 3. Melukis pelan litar dan membina litar kawalan manual satu suis mengawal satu lampu, satu suis mengawal dua lampu, dua suis dua hala mengawal satu lampu
 4. Menguji keterusan dan kekutuban litar
 5. Menguji kefungsian litar

 

 

Kawalan Automatik

 1. Mengenalpasti sensor
 2. Melukis simbol sensor
 3. Memasang satu litar kawalan automatik
 4. Menguji kefungsian litar

 

Strategi pengajaran dan pembelajaran.

Kuliah , perbincangan, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah.

 

ABM:

Suis SPST, SPDT, Suis Perantaraan, LDR, Geganti.

 

 

Eviden Produk

 

 1. Projek Litar Kawalan Lampu Manual
 2. Projek Litar kawalan automatik

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, memgamalkan keselamatan dan bertanggungjawab

 


 

 

 

MODUL 6 : BEBAN

 

Unit 6.1 Pemanas Elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6.2 Motor Elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6.3 Transduser

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6.4 Injab Solonoid

 

 

 

 

 

 

 

Pentaksiran Modul 6 & Ujian Pertengahan Semester II

 

Cuti Pertengahan Semester II

 

 

 

 

 

Unit 6.5 Lampu

 

 


 

 

`

Perbincangan binaan elemen pemanas dan kendalian

 

Memilih jenis elemen pemanas yang sesuai dengan kegunaan

 

Mengenal pasti penyambungan litar elemen pemanas

 

Menguji elemen pemanas dengan meter pelbagai

 

Memasang dan menyambung elemen pemanas

 

Menguji kefungsian elemen pemanas dalam litar kawalan haba. 

 

Strategi pengajaran dan pembelajaran :

Kuliah, Perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah.

 

ABM :

Komponen elektrik yang berkaitan

 

Evident Proses

Pelajar boleh menunjuk kompetensi dalam menguji dan menyambung Beban dengan betul.

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan dan bertanggungjawab. 

 

Perbincangan binaan dan kendalian motor elektrik

 

Mengenalpasti jenis motor AC dan DC

 

Menguji motor elektrik dengan meter pelbagai atau meter penguji tebatan.

 

Mengenalpasti sambungan motor dalam litar kawalan laju, masa dan arah.

 

Menguji kefungsian motor.

 

Perbincangan binaan dan kendalian tranduser.

 

Membezakan pelbagai jenis transduser

 

Meguji kefungsian transduser

 

Mengenalpasti sambungan transduser dalam litar.

 

Perbincangan binaan dan kendalian Injab Solonoid.

 

Meguji kefungsian injab solonoid

 

Mengenalpasti sambungan injab solenoid dalam litar kawalan masa dan had.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbincangan binaan dan kegunaan mentol.

 

Memilih lampu yang sesuai dengan kegunaan

 

Menguji kefungsian lampu

 

Melitar lampu pendaflour

 

Mengenalpasti sambungan lampu dalam litar kawalan manual dan automatik.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

MODUL 7 : KENDALIAN PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

 

 

Unit 7.1 Pembakar Roti

 

Unit 7.2 Pengering Rambut

 

Unit 7.3 Cerek Elektrik

 

Unit 7.4 Seterika Elektrik

 

 

 

 

Cuti Hari RAYA

 

Unit 7.5 Periuk Nasi Elektrik

 

Unit 7.6 Ketuhar Elektrik

 

Unit 7.7 Shower

 

Pentaksiran Modul 7 & Peperiksaan Semester II

 

Mengendali peralatan berpandukan manual pengguna dan merekodkan hasil kendalian peralatan.

 

Mengenalpasti komponen dan kendalian peralatan.

 

Melakar gambarajah blok bahagian dalam peralatan

 

Melukis lukisan bergambar sambungan komponen

 

Melukis gambarajah skematik

 

Menggunakan manual pengguna dan manual menservis dengan berkesan.

 

.

 

Strategi pengajaran dan pembelajaran:

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

ABM:

Alatan elektrik domestik, data menual operasi.

 

Eviden Proses:

1. laporan pemerhatian mengendali.

2. gambarajah blok bahagian daalm peralatan

3. Lukisan bergambar sambungan komponen

4. Gambarajah skematik

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.

 

 

9 Nov- 14 Nov  

 

 

Aktiviti Kokurikulum . Majlis Penyampaian hadiah, Majlis Graduasi sekolah.

   
Advertisements

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5

Filed under: Uncategorized — yiawboong @ 8:37 am

 

MINGGU PENGAJARAN 

TAJUK PENGAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Strategi Pengajaran dan pembelajaran

 

 

8 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Modul 7 : KENDALIAN PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK BERASASKAN ELEMEN PEMANAS

 

Unit 7.1 Pembakar Roti

 

Unit 7.2 Pengering Rambut

 

Unit 7.3 Cerek Elektrik

 

Unit 7.4 Seterika Elektrik

 

Unit 7.5 Periuk Nasi

 

Unit 7.6 Ketuhar elektrik

 

Unit 7.7 Shower

 

 

 

 

 


 

 

 

Melakukan amali sebenar untuk mengetahui konsep/prinsip/hukum dan mendapat kemahiran mengenai teknik/kaedah/proses.

 

Asas kendalian peralatan eleltrik domestik berasaskan elemen pemanas.

 

 • Binaan
 • Mengendali peralatan berdasarkan manual operasi
 • Mengenalpasti komponen litar
 • Menyurih litar dan melukis litar

 

Hasil Pembelajaran:

Pelajar Harus menguasai kemahiran membaca manual dan mengendali peralatan berpandukan kepada manual pengguna.

 

Menamakan komponen utama peralatan elektrik domestik

 

Meyurih dan melakarkan litar surihan serta gambarajah blok.

 

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

ABM:

Peralatan elektrik domestik, menual operasi, alat-alat tangan dan bengkel.

 

Evident Proses:

Lakaran Gambarajah Blok dan Laporan Pengendalian.

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.

 

 

8 Minggu

 

MODUL 8 : ASAS KENDALIAN PERALATAN ELEKTRIK BERASASKAN MOTOR

 

Unit 8.1 Kipas Meja

 

Unit 8.2 Kipas Siling

 

Unit 8.3 Mesin basuh Semi Automatik

 

Unit 8.4 Mesin Basuh Automatik

 

Unit 8.5 Pembersih vakum

 

Unit 8.6 Pengisar

 

Unit 8.7 Pengadun

 

Melakukan amali sebenar untuk mengetahui konsep/prinsip/hukum dan mendapat kemahiran mengenai teknik/kaedah/proses.

 

Asas kendalian peralatan eleltrik domestik berasaskan elemen pemanas.

 

 • Binaan
 • Mengendali peralatan berdasarkan manual operasi
 • Mengenalpasti komponen litar
 • Menyurih litar dan melukis litar

 

Hasil Pembelajaran:

Pelajar Harus menguasai kemahiran membaca manual dan mengendali peralatan berpandukan kepada manual pengguna.

 

Menamakan komponen utama peralatan elektrik domestik

 

Meyurih dan melakarkan litar surihan serta gambarajah blok.

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

ABM:

Peralatan elektrik domestik, menual operasi, alat-alat tangan dan bengkel.

 

Evident Proses:

Lakaran Gambarajah Blok dan Laporan Pengendalian.

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.

 

 

7 minggu 

 

MODUL 9 : MENGESAN KEROSAKAN DAN MEMBAIKPULIH PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

 

Unit 9.1 Mengesan kerosakan dan baikpulih peralatan elektrik domestic

 

Unit 9.2 Menyenggara peralatan elektrik domestic

 

.

 

 

 

 


 

 

Melakukan amali sebenar untuk menyiasat konsep/prinsip/hukum dan mendapat kemahiran mengenai teknik/kaedah/proses/prosedur berikut

 

 • Menyenggaraan
 • Mengenalpasti simptom kerosakan
 • Mengamalkan procedure mengesan kerosakan.
 • Mengganti komponen
 • Menulis Laporan mengesan kerosakan secara sistematik
 • Membaikpulih Peralatan

 

 

Peralatan elektrik domestik :

 • Kipas Meja
 • Kipas Siling
 • Mesin Basuh Semi Automatik
 • Mesin Basuh Automatik
 • Pembersih Vakum
 • Pengisar
 • Pengadun
 • Pembakar roti
 • Pengering rambut
 • Cerek elekreik
 • Sterika elektrik
 • Periok Nasi elektrik
 • Ketuhar
 • Shower

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan dan penyelesaian masalah

 

Sumber

Alatan elektrik domestik, data menual operasi.

 

Evident Proses:

Pemerhatian serta Laporan Mengesan kerosakan

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.

 

 

Cadangan Peruntukan masa ialah 3 Minggu

 

 

2.3 Penyenggaraan Peralatan Elektrik

 

 

 

 

 1. Cara perolehan

 

 

 1. Sistem penstoran

 

 

 1. Penyenggaraan

 


 

 

Mengumpul dan menyusun maklumat dan membincangkan perkara :

 

 

 • Borang pesanan
 • Menerima dan mengesahkan penerimaan bahan dan peralatan
 • Merekod perolehan bahan dan peralatan mengikut kategori dalam buku stok
 • Merekod stok
 • Menyimpan dan mengawal bahan dan alatan
 • Merekod tarikh dan aktiviti penyenggaraan
 • Mengamalkan penyenggaraan cegah
 • Menjalankan rutin penyenggaraan.

 

 

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan .

 

Sumber

Buku Stok, kad inventori, Kew312 dan kew 314

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.

 

Cadangan peruntukan masa 6 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. Kemahiran Asas Memasang dan Menservis Komputer

 

 1. Komponen Perkakasan Komputer

 

 


 1. Asas Memasang Sistem Perkakasan
  1. CPU dan Kipas CPU
  2. Papan Induk
  3. Bekalan Kuasa
  4. Memori Capaian Rawak (RAM)
  5. Pemacu Cakera Liut /Pemacu CD ROM/Cakera Keras.
  6. Kad Tambah
  7. Kabel dan soket Sambungan
  8. Langkah Keselamatan

 

 1. Konfigurasi perkakasan dan penyediaan cakera keras (hard disk)

 

 1. Memasang (install) system pengendalian (operating system) dan perisian-perisian lain.

 

 1. Mendiagnosis kegagalan dan membaik pulih system computer.

 

 

Menservis Sistem Komputer

 

Melakukan amali sebenar untuk mendapat kemahiran mengenai teknik/kaedah/proses/prosedur berikut.

 

 1. Pemasangan CPU dan Kipas CPU
 2. Papan induk
 3. Bekalan Kuasa
 4. Memori Capaian rawak (RAM)
 5. Pemacu Cakera Liut /Pemacu CD ROM/Cakera Keras.
 6. Kad Tambah
 7. Kabel dan soket Sambungan


 

 

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

 

Kuliah, perbincangan demonstrasi, kerja kumpulan .

 

Sumber

Perkakasan sistem computer.

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan, mengamalkan keselamatan bertanggungjawab.


 

 

Cadangan peruntukan masa ialah 2 Minggu

 

4. Keusahawanan

 

4.1 Kemahiran berkomunikasi

 

4.2 Kemahiran membuat keputusan

 

4.3 Rancangan perniagaan

 

4.4 Agensi yang membantu usahawan

 

4.5 Pemasaran

 

 


 

 

 

Mengumpul dan menyusun maklumat untuk mencapai objektif dan membincangkan:

 

 • Ciri-ciri pengurusan yang baik
 • Etika kerja dan perkhidmatan kepada pengguna
 • Peraturan tempat kerja
 • Mengamalkan konsep budaya cermerlang
 • Mengetahui undang-undang buruh dan kerajaan
 • Aspek-aspek komunikasi dalam perniagaan
 • Gaya komunikasi yang berkesan
 • Kemahiran membuat keputusan
 • Kemahiran menyelesaikan masalah yang berkesan

 

 

Strategi pengajaran dan pembelajaran

 

Ceramah, Perbincangan, pembebtangan lawatan

 

Sumber:

 

Laman Web

Bahan bercetak, gambar-gambar fotografi

 

Nilai

Kerjasama, mematuhi arahan dan bertangungjawab.


 

Hello world!

Filed under: Uncategorized — yiawboong @ 8:25 am

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Blog at WordPress.com.